Skip to main content

8 Risico’s voor het negeren van kinderen in je ontwerpproces

Bij UXkids geloven we in de Child-Centered Design benadering. Deze benadering helpt je om (1) een doelgroep te leren kennen – het is raadzaam om dit voorafgaand aan de conceptfase te doen, (2) je te laten inspireren door de onbevooroordeelde creativiteit van kinderen, en (3) je ideeën gedurende het hele ontwerpproces te valideren.

Een Child-Centered design aanpak zorgt ervoor dat je websites en apps ontwikkeld die:

1. Kinderen geweldig vinden: Leuke apps zijn uitdagend, worden vaker ge-upgrade en aanbevolen.

2. Leraren waarderen: Gebruiksvriendelijke apps verhogen de effectiviteit, een belangrijke reden voor het kiezen van producten voor educatieve doeleinden.

3. Ouders leuk vinden: Aan de leeftijd aangepaste apps hebben een positieve invloed en bieden een veilige omgeving voor leren en vermaak.

4. Zelf pluk je er ook de vruchten van: Apps die voldoen aan de bedrijfsdoelstellingen houden alle belanghebbenden tevreden en je blijft binnen het budget.

De voordelen van CCD klinken veelbelovend. Helaas hebben mensen de neiging om de risico’s serieuzer te nemen dan de mogelijkheden en kansen. Laten we voor de verandering eens kijken naar Child-Centered Design vanuit een ander perspectief.

De 8 risico’s die je neemt wanneer je de doelgroep niet betrekt tijdens het ontwikkelingsproces van je product:

#1 Kinderen vinden het product niet leuk

Voor kinderen – meer nog dan voor voor volwassenen – telt de eerste indruk. Als jouw website of app de doelgroep niet direct aanspreekt, sta je met 1-0 achter. De kans dat kinderen opnieuw een poging wagen is klein.

Vergeet niet dat kinderen (digitale) media vooral gebruiken voor vermaak. Ze gaan niet op zoek naar een middel om hun productiviteit te verhogen of hun prestaties te verbeteren. Plezier beleven staat voorop.

#2 Kinderen kunnen de content niet vinden

De meeste kinderen missen de ervaring die volwassenen hebben bij het navigeren door een website of app. Volwassenen hebben bepaalde (mentale) schema’s aangeleerd voor het structuren van een website of app. Op basis van deze verwachtingen, vinden volwassenen de gewenste inhoud.

Kinderen daarentegen hebben deze verwachtingen (nog) niet. Verwachten kinderen geen content of is de structuur van de content ingewikkeld, dan raken ze afgeleid of geven ze op voordat ze bij de gewenste content komen.

Het ontbreekt kinderen aan intrinsieke motivatie, waardoor de focus moeilijk vast te houden is. Ook al is de content van hoge kwaliteit, als het (interactie) ontwerp niet intuïtief is, vinden kinderen de content niet.

#3 Kinderen kunnen het niet gebruiken

Kinderen ontwikkelen zich nog volop – op sociaal, cognitief en fysiek vlak. Waar we bij volwassenen niet tot nauwelijks verschil zien in fysieke capaciteiten, moet er bij kinderen rekening worden gehouden met grote verschillen per leeftijdsfase.

Neem bijvoorbeeld de grootte van hun handen. Dit heeft invloed op de manier waarop ze een apparaat gebruiken en vasthouden. Het bepaalt de reikwijdte van de vingers. Plaats de content en interacties binnen handbereik, zodat kinderen niet onbedoeld op verkeerde features klikken.

Ook muis- en toetsenbord interacties vormen een ware uitdaging voor kinderen. Waar volwassenen jarenlang hebben geoefend, gebruiken kinderen deze interacties pas op later leeftijd (9+). kinderen onder de 9 jaar, ervaren moeite met het aanklikken van bepaalde ‘doelen’, omdat de fijne motoriek nog in ontwikkeling is.

Als een website of app geen rekening houdt met de fysieke vaardigheden van de doelgroep, is de kans groot dat kinderen opgeven en afhaken.

#4 Kinderen raken gefrustreerd

Kinderen hebben weinig geduld. Waar volwassenen vaak aan zichzelf twijfelen, geven kinderen vrijwel altijd de schuld aan de technologie.

Kinderen van nu groeien op met digitale media. Een leven zonder digitale technologie kennen zij niet, waardoor ze digitale media beoordelen als waardevol of waardeloos. Waardevolle media zijn leuk, vermakelijk en geven voldoening. Waardeloze media beschouwen kinderen als saai, onbegrijpbaar en daardoor vervangbaar.

Wanneer een website of app niet intuïtief en aantrekkelijk is, raken kinderen gefrustreerd en haken ze af.

#5 Kinderen gebruiken het niet voor langere tijd

Zelfs als het je lukt om de doelgroep aan te spreken en hen enthousiast te maken over een website of app, is het belangrijk om ook bij langer gebruik de aandacht van de doelgroep vast te houden.

Om het succes van het product op lange termijn te garanderen, is het belangrijk om de content aan te passen aan de verwachtingen, mogelijkheden en beperkingen van de doelgroep. Te eenvoudige content is saai. Te complexe content leidt tot frustratie.

Wanneer een website of app niet de juiste balans biedt van het ervaren van succes en uitdaging, verliezen kinderen interesse op de lange termijn.

#6 Kinderen vertellen hun vrienden er niet over

Vanaf 8-jarige leeftijd beginnen kinderen zichzelf te vergelijken met leeftijdsgenoten. Kinderen laten zich informeren door leeftijdsgenoten voor het vormen van een eigen identiteit. Het helpt kinderen te begrijpen wat hip is en wat niet.

Je wilt natuurlijk dat je website of app hip genoeg is, zodat kinderen hun enthousiasme doorgeven aan vrienden. Voorkom dat gebruikers hun vrienden vertellen dat het product waardeloos is, want dat kan een sneeuwbaleffect aan slechte publiciteit veroorzaken.

Als je website of app niet in de smaak valt bij de doelgroep, win je niet aan populariteit.

#7 Ouders en leerkrachten vinden het niet leuk

Houd er rekening mee dat volwassenen – ouders en leerkrachten – in de meeste gevallen voor een product betalen. Kindvriendelijke en educatieve websites en apps krijgen de voorkeur van ouders en leerkrachten.

Als je producten niet met de doelgroep in gedachte ontwerpt, is de kans klein dat ouders en leerkrachten de bereidheid vinden om ervoor betalen.

#8 Stakeholders zijn ontevreden

Ontevredenheid over het eindproduct onder andere belanghebbende ligt op de loer, bij het niet toepassen van een Child-Centered Design aanpak.

Het product kan een slechte beoordeling krijgen van een expert, (2) extra budget vereisen om onvoorziene veranderingen door te voeren, (3) de omzet kan stagneren, of (4) vernieuwingen laten lang op zich wachten. Een opsomming van risico’s die je als bedrijf loopt wanneer kinderen niet centraal staan in het ontwikkelingsproces.

Als je het product niet ontwerpt met de doelgroep in het achterhoofd, vallen de bedrijfsdoelstellingen gegarandeerd tegen.

Conclusie

Het niet toepassen van een CCD aanpak, brengt grote risico’s met zich mee, waardoor het succes van het product in gevaar komt. Websites en apps voor kinderen die (1) niet zijn getest met kinderen of (2) niet zijn ontworpen met de doelgroep in het achterhoofd lopen het risico:

  • Niet aantrekkelijk te zijn voor kinderen
  • Moeilijk in gebruik te zijn
  • Onbruikbaar te zijn
  • Frustratie op te roepen bij kinderen
  • Als saai bestempeld te worden door kinderen
  • Niet populair gevonden te worden door kinderen, ouders en/of leerkrachten
  • Een ramp te zijn voor de belanghebbenden

De voordelen van CCD klinken misschien als “nice to haves”, maar neem ook de risico’s die gepaard gaan met het negeren van kinderen in het ontwerpproces serieus. Maak UX-onderzoek onderdeel van het proces, het is de sleutel naar een waardevolle website of app voor kinderen.

Leave a Reply