Het project in het kort

Gebiedsontwikkelaar BPD (Bouwfonds Property Development) zorgt voor betaalbare, duurzame, nieuwe leefomgevingen in Nederland, Frankrijk en Duitsland. Met de toenemende ruimtedruk in de stad zijn meer gestapelde woningen voor gezinnen nodig.

Naast vele andere doelgroepen ontwikkelt BPD ook woningen voor gezinnen met kinderen. BPD heeft als doel het creëren van leefomgevingen die aansluiten bij de wensen en behoeften van de bewoners. BPD wilde inzicht in de “manier waarop gezinnen met kinderen gestapeld willen wonen in stedelijk gebied.” Hiervoor wilde BPD naast desk research, ook bewoners betrekken door middel van

kwalitatief onderzoek. Omdat het om gezinnen met kinderen gaat wilde BPD, naast volwassenen, ook kinderen (tussen de 6 en 12 jaar) betrekken bij het onderzoek.

UXkids vroeg in opdracht van BPD kinderen van 6 tot 11 jaar hoe zij in de stad willen wonen. Het onderzoek bestond uit focusgroepen met 2 verschillende leeftijdsgroepen. Kinderen hebben d.m.v. foto’s, tekenopdrachten, een brainstorm en groepsgesprek inzicht gegeven in hun woonwensen en behoeften.

BPD heeft een artikel geschreven waarin de inzichten van het onderzoek met kinderen en volwassenen is samengevoegd. Daarnaast is er een handig document gemaakt door BPD met “handvatten voor het ontwerp van de kindvriendelijke stad”.

Klant

BPD Ontwikkeling BV

Keywords

Focusgroepen