Het project in het kort
De rol van UXkids

NPO Zapp is een televisieformat voor kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar oud. Zapp voorziet de doelgroep dagelijks van programma’s en series, zoals Zapp Sport, Brugklas en Spangas op televisie. Tegenwoordig is het aanbod van NPO Zapp ook te vinden op de Zapp-website, in de Zapp-app en op NPO Start. 

Bij NPO Zapp staat de gebruiksvriendelijkheid van het online platform voorop! Het streven is een fijne, intuïtieve omgeving creëren die uitnodigt tot exploratie. Een omgeving waar de gebruikers makkelijk hun weg vinden naar de content en waar iedereen zich kan vermaken. 

NPO Zapp valideert regelmatig aanpassing van een bestaande, of toevoeging van een nieuwe functionaliteit aan het online platform door middel van gebruikersonderzoek. NPO Zapp waarborgt daarmee de gebruiks- en kindvriendelijkheid van haar platformen.

UXkids heeft als externe en onafhankelijke partij diverse gebruikersonderzoeken met kinderen uitgevoerd voor NPO Zapp. 

De onderzoeken voor Zapp hebben een korte doorlooptijd. In 1 of 2 onderzoeksdagen is het mogelijk voldoende gebruikers te spreken om uitsluitsel te krijgen over vragen m.b.t. een specifieke functionaliteit of onderdeel van een product. De totale doorlooptijd ligt tussen de 3 tot 4 weken van aanvraag tot de oplevering van het rapport.

Klant

NPO Zapp

Keywords

Gebruikersonderzoek, Website, App, Interactieontwerp, Kinderen 6-12 jaar, Remote onderzoek

Onderzoek op maat

Gebruikersonderzoek voor het valideren van nieuwe interactievormen.

UXkids voerde in november 2022 een gebruikersonderzoek uit met kinderen uit groep 7 en 8. Samen met de deelnemers is gekeken naar zes nieuwe interactievormen voor de Zapp-app. NPO Zapp wilde met dit onderzoek antwoord krijgen op de vraag welke interactievorm(en) het beste aansluiten bij de belevingswereld en interesses van de doelgroep. In twee dagen tijd, voerde UXkids 12 face-to-face gesprekken. De inzichten uit het onderzoek zijn samengevat in een beknopt rapport met daarin een beschrijving van de onderdelen die kinderen het meest en minst aansprak per interactievorm.   

Gebruikersonderzoek voor het valideren van de nieuwe Zapp-app.

UXkids heeft (in tijden van Corona), verspreid over twee onderzoeksdagen, remote gebruikersonderzoek uitgezet onder 15 kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar oud. Via Zoom werden verschillende web- en app scenario’s in de testomgeving van NPO Zapp aan de kinderen voorgelegd. Alle deelnemers konden via de schermdelen functie, de controle over de muis krijgen en vrij navigeren in de testomgeving. UXkids heeft alle bevindingen en aanbevelingen voor de optimalisatie en doorontwikkeling van de Zapp website en app samengevat in een rapport en gepresenteerd aan NPO Zapp. 

Gebruikersonderzoek voor het valideren van nieuwe functionaliteiten.

Eerder heeft UXkids nieuwe functionaliteiten en concept flows voorgelegd aan 16 kinderen van 10-12 jaar oud voor het vernieuwen van de website en app. Gedurende twee onderzoeksdagen, werd in de onderzoeksruimte van NPO Zapp op het Mediapark, gesproken met kinderen. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een rapport vol met inzichten en aanbevelingen die doorslaggevend waren voor de verdere doorontwikkeling van het NPO Zapp platform.

Gebruikersonderzoek naar functionaliteit

Het valideren van een specifieke functionaliteit in een vroeg stadium van de productontwikkeling, voorkomt onnodige ontwikkelingskosten. Je verkleint het risico dat een functionaliteit uiteindelijk niet aanslaat bij, of niet gebruikt wordt door, de doelgroep. Het geeft inzicht in de minimale voorwaarden voor een goed werkende functionaliteit. Het valideren van functionaliteiten kan gezien worden als vergelijkingsonderzoek, waarbij verschillende ontwerpen worden voorgelegd aan de doelgroep. Samen met de doelgroep wordt bepaald welk scenario favoriet is. Dit geeft richting aan het ontwikkelingstraject van een product of dienst.