Het project in het kort

Als onderdeel van het netwerk van openbare bibliotheken heeft de Koninklijke Bibliotheek (KB) in 2018 een digitaal platform voor de jeugd gelanceerd. Het doel van dit platform is om in het digitale domein de ontwikkeling van taal-, lees-, en mediavaardigheden van kinderen te stimuleren.

Tijdens de eerste fase van dit project in 2017 (waarbij de focus lag op 9 tot 12 jarige gebruikers) heeft UXkids de KB ondersteund bij het maken van de vertaalslag van een idee en visie naar een concept en ontwerp voor de jeugdbibliotheek.nl. Op basis van een inventariserend onderzoek met de gebruikers en de randvoorwaarden van de KB, is UXkids aan de slag gegaan met het ontwerpen van een kind- en gebruiksvriendelijke online-omgeving.

UXkids was ook verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een klikbaar prototype

met als doel een tastbaar startpunt voor de verdere ontwikkeling. De wensen en behoeften van zowel kinderen als de KB heeft UXkids verwerkt in user stories.

De user stories heeft UXkids in nauwe samenwerking met de KB vertaald naar eerste schetsen en vervolgens een kindvriendelijk grafisch ontwerp. Hierbij was het van groot belang dat het prototype moest aansluiten bij de belevingswereld van de jonge gebruikers evenals bij de bestaande huisstijl van de KB. Tijdens gebruikersonderzoek heeft UXkids het prototype getoetst met kinderen.

In 2018 heeft UXkids opnieuw onderzoek mogen doen en advies mogen geven voor de optimalisatie van de website. Ook in 2019 zijn we gevraagd het UX onderzoek uit te voeren.

Klant

de Koninklijke Bibliotheek

Keywords

Jeugdbibliotheek, Website, Concept, User stories, Interactieontwerp, Interactief prototype, User tests, Kinderen 9-12 jaar

Wij zijn erg tevreden over de samenwerking met UXKids. Zij brachten ons de expertise en kennis die wij als KB nog niet in huis hebben, en hebben een mooie eerste schets van onze digitale jeugdbibliotheek geleverd die aansluit bij de belevingswereld van het kind.

UXKids werkt snel, stelt de goede kritische vragen en levert mooie en bruikbare dingen op. Job well done!

Lieke HoefsProjectmanager Jeugd bij de Koninklijke Bibliotheek
Download case study als PDF

Lees meer over dit project op de UXkids blog of download de case study als PDF.

Heeft u vragen over dit project of heeft u hulp nodig bij het ontwikkelen van digitale producten voor kinderen? Neem dan contact met ons op. We horen graag van u!