Het project in het kort

NEMO Science Museum is een wetenschap en technologiemuseum in Amsterdam. Met NEMO Ontdek biedt NEMO een online plek waar kinderen ook vanuit thuis aan de slag kunnen gaan met wetenschappelijke proefjes, gekke weetjes en leuke zelftests.

UXkids werd gevraagd om middels een Expert Review te onderzoeken op welke manier de huidige

NEMO Ontdek pagina’s kindvriendelijker en toegankelijker konden worden gemaakt voor de jonge bezoekers.

Bevindingen en concrete aanbevelingen voor optimalisatie werden in de vorm van een rapport teruggekoppeld. In een gezamenlijke ontwerpsessie met het NEMO team en Fabrique als grafische partij zijn verschillende ideeën voor het herontwerp van de website gezamenlijk uitgewerkt.

NEMO logo
Klant

NEMO Science Museum

Keywords

Expert review, UX advies, Optimalisatie

NEMO Startscherm oud NEMO NEMO Startscherm nieuw

Voor en Na

Uit eerdere onderzoeken weten wij dat de meeste kinderen een website explorerend ontdekken. Een van onze adviezen was dan ook om geen ingang aan te bieden op basis van de verschillende content categorieën, maar juist op basis van het soort content. Op die manier konden ook de kleuren worden gekoppeld aan een bepaalde soort content.

Bekijk de afbeeldingen hiernaast om de startpagina voor en na het redesign te bekijken.