Het project in het kort

NTR is bezig met het ontwikkelen van een Smart Speaker toepassing voor het geschiedeniscanon. Leerlingen uit groep 7 en 8 maken kennis met en leren over een onderwerp door in gesprek te gaan met verschillende figuren uit de geschiedenis. Om het concept van de Smart Speaker toepassing te valideren en te optimaliseren wilde NTR een exemplarisch onderwerp toetsen met gebruikers.
UXkids heeft de Smart Speaker toepassing, in de vorm van een gesprek met Willem van Oranje, getoetst met gebruikers.

Door middel van interviews (voorafgaand aan en na afloop van het gebruik), user tests en focusgroepen,

hebben we de wensen en behoeften van de gebruikers in kaart gebracht. Onder andere hebben we inzicht gekregen in de context van het gebruik op school, de houding van leerkrachten m.b.t. smart speakers, het gebruiksgemak van het product, de mening van de gebruikers (leerkrachten en leerlingen) en de mogelijke verbeterpunten.

Alle bevindingen en aanbevelingen voor de optimalisatie en doorontwikkeling van de Smart Speaker action zijn in een rapport samengevat en gepresenteerd aan NTR.

Klant

NTR – SchoolTV

Keywords

SchoolTV, Smart Speaker action, Google Home, Interviews, Focusgroepen, User tests, Wireframes, Leerlingen, Leerkrachten, Groep 7 & 8

Download case study als PDF

Download de case study om meer te lezen  over dit project.

Heeft u vragen over dit project of heeft u hulp nodig bij het ontwikkelen van digitale producten voor kinderen? Neem dan contact met ons op. We horen graag van u!

De potentie van smartspeaker-toepassingen voor het basisonderwijs.

UXkids heeft samen met de NTR ook een artikel geschreven over het onderzoek, deze vindt je hieronder via de knop. Via de perssite van NTR/SchoolTV is het persbericht te downloaden.

Lees het artikel

UXkids is gespecialiseerd in onze doelgroep, kinderen van 9-12 en docenten. Staat open voor nog onontgonnen terrein, zoals Voice UX. En dankzij de zorgvuldige, vakkundige en betrokken inzet van UXkids, zijn wij erg blij met de uitgebreide feedback van onze potentiele gebruikers op onze smartspeaker action ‘Hey google praat met SchoolTV’.

Liesbeth van de Kar | Erik AppelmanManager - NTR Digital | SchoolTV