Het project in het kort

In 2020 is de doorontwikkeling van Momento gestart. Het nieuwe Momento wordt ontwikkeld door Heutink, de Rolf groep en Reinders in samenwerking met de grote educatieve uitgeverijen. Met de doorontwikkeling wordt gehoor gegeven aan de wensen van de huidige Momento-gebruikers in het bijzonder en de leerkracht in het algemeen.

Sinds oktober 2020 is UXkids betrokken bij dit project om de wensen en behoeften van de leerkrachten te vertalen naar een gebruiksvriendelijk ontwerp. UXkids was (en is nog steeds) verantwoordelijk voor 1) het concept ontwerp voor de nieuwe onderdelen, 2) het UX ontwerp, 3) het grafische ontwerp en 4) het gebruikersonderzoek.

Het nieuwe Momento is een omgeving waarin de leerkracht wordt ondersteund in het plannen van het jaar, de week en de lesdag en het geven en evalueren van de schoolvakken.

Een omgeving van waaruit de leerkracht alle taken (voor, tijdens en na de les) kan starten en uitvoeren. Momento is het startpunt van waaruit lessen van alle uitgeverijen kunnen worden gestart.

De rol van UXkids

UXkids heeft het initiële concept voor de nieuwe onderdelen van Momento vertaald naar een gebruiksvriendelijk UX ontwerp. Vervolgens hebben we de wireframes vertaald naar een nieuw, fris en passend grafisch ontwerp met de focus op het versterken van de intuïtiviteit. Het ontwerp hebben we, met behulp van een klikbaar prototype, tijdens een gebruikersonderzoek voorgelegd aan 8 leerkrachten. Op basis van de user tests is het ontwerp aangescherpt. De bouw liep samen met de ontwerpfase en gedurende het project waren er wekelijks refinement sessies en tweewekelijks sprint reviews, waarin nauw contact en overleg was met de verschillende partijen en stakeholders. 

Klant

Heutink.ict

Keywords

Heutink, Momento 2.0, Conceptontwikkeling, User tests, Wireframes, Grafisch ontwerp, Sprint sessies, Leerkrachten.

Voor en Na

Het resultaten dashboard is, o.b.v. het interactie- en grafisch ontwerp voor de nieuwe Momento omgeving, in een nieuw jasje gestoken.
Bekijk de afbeeldingen hiernaast om de resultatenpagina voor en na de vertaling naar het nieuwe Momento te bekijken.
Lees meer over het redesign en de doorontwikkeling op de website van Momento.